ZEMĚOBČAN

O CO JDE

KDO nebo CO JSME…

Jsme nikdo a zároveň všechno. Ptejme se spíše „CO JSME“…??? Jsme lidé ze země, kteří, stejně jako všichni ostatní cítí čas na vykročení do NOVÉHO. Potřebu „prostoru“, který může sdílet člověk s člověkem jako ČLOVĚK S ČLOVĚKEM!

Pochopení a uvědomění si toho, co nás spojuje a ne co nás rozděluje! Spojuje nás naše člověčenství a Země, ze které jsme vzešli a kam je třeba se vrátit. Ne jen jako popel, ale jako Člověk! „Prostor“, který se tímto tvoří není určité místo ani idea, ale věc již reálně existující, dnes „jakoby“ zapomenutá (nepochopená, neuvědomělá), a to, že jsme, každý z nás (ať už si hrajeme na cokoli) občan Země – občan ze Země – zeměobčan…!!!

Je jen třeba si skutečně UVĚDOMIT, že je čas aby se ZE MĚ stal skutečný občan Země a v plné zodpovědnosti a uvědomění přijal tuto úlohu. Nic to nebude stát, jen toto uvědomění. Díky němu nastartování vnitřní změny, která jediná může přinést něco „skutečně“ nového. Nejprve člověku (mně), pak nejbližšímu okolí a pak dál a dál až celé Zemi a lidem. To se zpětně vrátí každému jednotlivci! Nejde tedy o žádnou změnu zvenčí, žádná nařízení, ideje, ale o uvědomělou změnu každého z nás! Každého jednotlivce v rámci celku…

O CO NEJDE

KDO nebo CO NEJSME…

Nejedná se žádné ekologické, ekonomické, duchovní. politické náboženské, ani jakékoli jiné hnutí, jde jen o (PO)HNUTÍ mysli člověka…!!!

..a jelikož chceme být prostorem pro všechny bez rozdílů jakéhokoli vyznání politického, náboženského, ekonomického, ekologického atp. Nemůžeme a ani se nechceme vymezovat, a to v kladném, ani záporném, vůči NIČEMU!!!. Stejně tak, jelikož si uvědomuje, „…že víme, že nic nevíme…“ stejně jako neví kdokoli z nás! Nechceme si vyhrazovat právo na to určovat jak má tento svět fungovat, nebo kam se má směřovat!

Jde nám o diskusi/dialog mezi těmi, kteří chtějí a tuší změnu ve fungování ve vztazích a chtějí hledat cesty k druhým a Zemi skrze pochopení nesmírnosti možností žití na Ní a ve (ve)smíru! Je jedno jaký pohled na věc-život máte/máme (je to jen váš/náš pohled ), ale jsme tu (na Zemi) společně, tak pojďme hledat CESTU … KAM – to se dozvíme až na NÍ !